Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Η Μεταφυσική διάσταση της σχέσης Παναγίας - Χρηστού, ισχύει εν γένει και για κάθε μητέρα.
Εδώ η καλλιτέχνις Γλυκερία αποδίδει μεγαλοπρεπώς όλο το μυστήριο της βαθύτερης ένωσης της Μητέρας Παναγίας με τον υιό της Χρηστό, εκτελώντας με βαθιά κατάνυξη και περίσσεια γλυκύτητα τον ακάθιστο ύμνο.  
Η  Ένωση μητέρας - τέκνου που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή και για κάθε φυσιολογική μητέρα.
Το παράδειγμα Παναγίας - Χρηστού, που είναι ο πλέον ισχυρός δεσμός που υπάρχει στην Φύση μεταξύ των υπάρξεων μητέρας - παιδιού. 
Γενικεύεται για κάθε μητέρα και κάθε παιδί σε ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία.
Η Αγάπη της μητέρας Παναγίας προς τον Χρηστό ήταν αγνή και φωτεινή, όπως ήταν και ο εσωτερικός της κόσμος. 
Αυτό το παράδειγμα υπέρτατης μορφής Αγάπης μητέρας προς το παιδί της, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό πρότυπο και οδηγό προς μίμηση, για κάθε μητέρα στις μέλλουσες γενεές.

Με άλλα λόγια η μητρότητα είναι η πιο ευλογημένη λειτουργία ζωής, που υπάρχει σε όλη την εκδήλωση.
Αφού αποτελεί πηγή παραγωγής ανθρωπίνων υπάρξεων, υπηρετώντας έτσι σύμφωνα με την σοφία της Φύσης και την (Ανθρωπική Αρχή).
Βασιζόμενος στην Ανθρωπική Αρχή υποστηρίζω ότι η μητρότητα ως λειτουργία, που συντελεί στην δημιουργία Ανθρώπων, είναι κοσμική,  αναγκαία και ευλογημένη.  
Ευλογημένη επομένως χαρακτηρίζεται και η μητρότητα σε ολόκληρη την εκδήλωση, για όλο το ζωικό βασίλειο.

Η γυναικά μέσα από την λειτουργία της μητρότητας ολοκληρώνεται ορμονικά και βιολογικά. 
Αποκτά σύνεση, αυξάνεται η θηλυκότητα της, ολοκληρώνεται με άλλα λόγια οντολογικά.    
Ο άντρας είναι από την Φύση του ολοκληρωμένος βιολογικά και οντολογικά.
Μετέχει δε στην διαδικασία της μητρότητας παρέχοντας το σπέρμα του κατά την διαδικασία της Ερωτικής λειτουργίας, απαραίτητης για να προκύψει γονιμότητα στην γυναίκα.
Όπως ο Ήλιος με τις ακτίνες του αυξάνει την γονιμότητα της Γης.

Δεν περιορίζεται όμως η συμμετοχή του μόνο σ' αυτό. 
Αλλά φροντίζει στην συνέχεια με ορθή κρίση, για την εύρυθμη λειτουργικότητα της προκύπτουσας οικογένειας, μέσω της μητρότητας της γυναίκας. 

Βάσει του νόμου ομοιότητος των δομών στην εκδήλωση κάθε υλική μορφή έχει το (όμοιό) της σε μια άλλη μορφή με ανάλογη λειτουργικότητα.
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο το ζεύγος μητέρας - παιδιού έχει το όμοιό του, στο ζεύγος, Γη - Ζωή. 
Η Γη αντιστοιχεί στην μητέρα και το παιδί στην ζωή.


Η Γη παρέχει τις απαραίτητες  συνθήκες για ανάπτυξη της Ζωής.
Επίσης διαθέτει σε όλα τα δημιουργήματά της τα μέσα επιβίωσης μέχρι τέλους της παρουσίας τους στην υλική ζωή, όπως η μητρική φροντίδα δεν σταματάει ποτέ.
Με (στόχο) την Αυτογνωσία της Φύσης μέσω του Ανθρώπου, ο οποίος  βρίσκεται στην κορυφή της εξελικτικής πυραμίδας των έμβιων όντων. 

Μέχρι που  ο νόμος της φθοράς των υλικών δομών στην φύση, να προχωρήσει τόσο, που να μην επιτρέπει πλέον την λειτουργικότητα σε αυτές τις δομές και συγκεκριμένα στην μορφή Άνθρωπος, που μας ενδιαφέρει άμεσα.
Οπότε κάθε  Φυτική ή Ζωική μορφή Ζωής διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθη. 
Τα δε υλικά δομής τους επιστρέφουν στην μητέρα Γη.

Εκείνα τα υλικά  που είχε αντλήσει η Ζωή από την Γη, για να χτίσει  τις συγκεκριμένες δομές και μορφές, με τις οποίες εκδηλώνει την παρουσία της στον κόσμο.
Επιστρέφουν έτσι όλα τα δομικά στοιχεία στην αταξία και το χάος.
Αυτό επιβάλει η τυχαιότητα της άνευ συγκεκριμένης μορφής υλικής πραγματικότητας. 

Από την θερμοδυναμική γνωρίζουμε το μέγεθος
Εντροπία συστήματος. 
Η Εντροπία εκφράζει το μέτρο της τάξεως των στοιχείων που αποτελούν το σύστημα.
Η διάλυση της τάξεως των μορφών συντελεί στο να μετατραπεί η τάξη σε αταξία και χάος, που επιβάλει κοσμικός  (νόμος) της θετικής εντροπίας ή αποδόμησης του υλικού κόσμου.
Στην κατάσταση θετικής εντροπίας ισχύει ο νόμος των πιθανοτήτων, δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές και επικρατεί το τυχαίο.  
Μέσα από την αταξία και το χάος γεννιέται η τάξη και οι μορφές.
Μέσα στο χάος υπάρχει ο σπόρος της τάξης και μέσα στην τάξη ο σπόρος του χάους.


Το ίδιο υποστηρίζει και η αρχαία Κινέζικη σκέψη με την Θεωρία (Γιν-Γιανγκ).Η Ζωή υπάγεται στο καθεστώς της έννομης τάξης.
Εδώ λειτουργούν συγκεκριμένοι νόμοι, δηλαδή κυβερνήτης είναι η νομοτέλεια της Φύσης.
Σ' αυτό το καθεστώς, βάσει της θερμοδυναμικής ισχύει ο νόμος της αρνητικής εντροπίας, ο οποίος αντιστοιχεί εν προκειμένω στην τάξη και Ζωή μέσα στην εκδήλωση.
Με άλλα λόγια η αρνητική εντροπία εκφράζει ειδικά την Ζωή την ίδια, με τις διάφορες τις μορφές εκδήλωσής της στο φυτικό και ζωικό βασίλειο. 
Ο ανθρώπινος (εγκέφαλος) είναι η πλέον πολύπλοκη δομή της Φύσης.
Αυτός είναι ο λόγος που παραμένει ανεξερεύνητος σε ένα ποσοστό της δομής του και θα παραμείνει έτσι υπακούοντας στην αδυναμία του ανθρώπου να προσεγγίσει το τέλειο. 
Η προσέγγιση γίνεται ασυμπτωτικά, δηλαδή μετά από άπειρο χρόνο.
Δηλαδή πρακτικά ποτέ.   

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θεωρείται μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ότι είναι η πιο τέλεια δομή, που έχει δημιουργήσει η Φύση στην εκδήλωσή της σε κόσμο.
Υποθέτω ότι αυτό συνετέλεσε στην επιλογή της Φύσης να τον επιλέξει ως (κατοικία) και  παρατηρητήριο του κόσμου.

Το ζευγάρι  μητέρας-παιδιού είναι πράγματι τόσο ισχυρά δεμένο, όπως το όμοιό του Γη - Ζωή, βάσει του κοσμικού νόμου ομοιότητος των δομών,  
Η οντότητα της σχέσης μητέρας-παιδιού  έχει ερευνηθεί περαιτέρω, με την ακόλουθη  διάταξη.
Χρησιμοποιήθηκε από το ζωικό βασίλειο ένα ζευγάρι από μια μητέρα κουνέλα και το παιδί της.
Ο χώρος διεξαγωγής του πειράματος επελέγη έτσι ώστε να επαληθευθεί η υπερβατική μη υλική υπόσταση της συγκεκριμένης σχέσης.
Επελέγη δηλαδή η απομόνωση του τέκνου μέσα σε ένα υποβρύχιο, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην ξηρά, σε ένα ειδικό εργαστήριο συνδεδεμένη με ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο και οθόνη παρατήρησης των ασθενών ρευμάτων του εγκεφάλου της.  
Για λόγους σπουδαιότητας των συμπερασμάτων του πειράματος αποφασίσθηκε η θυσία του τέκνου με ακαριαίο  θανατηφόρο τραυματισμό.
Το πείραμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Διότι η μητέρα την ίδια στιγμή του θανάτου του τέκνου της υπέστη αντίστοιχο νευρικό κλονισμό, με την εμφάνιση έντονων ρευματωθήσεων στην οθόνη της πειραματικής διάταξης στην επιφάνεια της Γης.

Απεδείχθη έτσι ότι τα κύματα που συνέδεαν μητέρα-τέκνο δεν ήταν ηλεκτρομαγνητικά και ότι η ταχύτητα μετάδοσης υπερέβαινε και αυτήν του φωτός. 
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν διαδίδονται μέσα στο νερό.
Στο συγκεκριμένο πείραμα όμως είχαμε αναγνώριση της πληροφορίας θανάτου του τέκνου της θηλυκής μητέρας. 
Συνεπώς επρόκειτο για διαφορετικό φορέα μεταφοράς της πληροφορίας.


Έτσι αποκλείσθηκε η φύση της επικοινωνίας δια της συνήθους οδού των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 
Και απόμεινε ως μόνη οδός, η φυσιολογική οδός δομής ολόκληρου του κόσμου. 

Εκείνη  που επιτρέπει την δημιουργία ζωής, εκεί όπου υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, που επιτρέπουν την λειτουργία της.   
Είναι ο ίδιος δρόμος που μεταβιβάζονται οι σκέψεις μεταξύ των ανθρώπων και γενικότερα των έμβιων όντων.
Αυτό πρέπει να είναι συνέπεια του γενικού νόμου της Ενότητας των πάντων.

Η σχέση μητέρας-παιδιού διατηρείται ακέραια και μετά την γέννηση. 
Εμμέσως δε επιβεβαιώνεται και η Ενότητα των πάντων.
Η φροντίδα της μητέρας για την Ζωή των τέκνων της δεν σταματάει ποτέ

Με αφορμή τις ανωτέρω εκτεθείσες ιδέες δίνεται η ευκαιρία να εκτεθεί  και η ακόλουθη γενική σκέψη, όσον αφορά την εκδήλωση.
Η διαδοχή των γεγονότων αυθόρμητης και μη συνειδητής δημιουργίας, από το Ανεκδήλωτο στο Εκδηλωμένο, ακολουθεί τις εξής Φάσεις:

ΕΊΝΑΙ--->Εκδήλωση--->Δημιουργία νόμων--->Νόμος Παγκοσμίου Έλξεως--->Εμφάνιση της Ζωής--->Διαμόρφωση του νόμου Π.Ε στην έμβια ύλη υπό την μορφή Έρωτα--->Λειτουργία Μητρότητας πηγής, δημιουργίας Ανθρώπων--->Λειτουργία Συνειδητότητας και Αυτογνωσίας Ανθρώπου--->Τελικός σκοπός Αυτογνωσίας της ίδιας της ΦΥΣΗΣ.


Ένα έμφυτο χαρακτηριστικό του Ανθρώπου από την δημιουργία του είναι το θρησκευτικό συναίσθημα.
Με αυτό ως οδηγό επιστρέφει στην πηγή των πάντων, δηλαδή στο ανεκδήλωτο ΕΊΝΑΙ.
Η θρησκευτικότητα ως έμφυτη λειτουργία στον άνθρωπο, αποτελεί μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, πρακτικό οδηγό ηθικής συμπεριφοράς προς τους άλλους ανθρώπους.
Η Αγάπη είναι κυρίαρχος κοσμικός νόμος.

Αποτελεί δε κυρίως Αυτή οδηγό στην έμπρακτη συμπεριφορά προς τον συνάνθρωπό μας.

Συμπέρασμα:
Η θρησκεία ως ένα σύνολο ηθικών κανόνων με γνώμονα την Αγάπη, αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα εύρυθμης λειτουργίας των ανθρώπινων κοινωνιών.
Από αυτή την άποψη θεωρείται πρακτικά απαραίτητη, αρκεί να μην ελέγχεται και επηρεάζεται από θρησκοληψία και ακραίο πουριτανισμό.
Και τέλος να μην  εκτρέπεται σε θρησκευτικό φανατισμό, που κάθε άλλο παρά διέπεται από Αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Η θρησκεία δεν επιβάλλεται δια της βίας των φανατικών οπαδών.
Η όποια θρησκευτική πίστη γίνεται αποδεκτή από τους ανθρώπους ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τους. Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ο ρόλος των πολλών ιδεολογικών ρευμάτων στην συνοχή των κοινωνιών. Κατανόηση του ζητήματος υπό το πρίσμα της Εντροπίας.Ο Περικλής αγορεύει  στην Πνύκα. Τοιχογραφία του Φιλίπ Φολτζ.

Η Πνύκα ήταν ο χώρος, όπου εξέχουσες προσωπικότητες των Αθηνών, με τον λόγο τους δημιουργούσαν μεγάλη απήχηση στο πλήθος και εξασφάλιζαν ως εκ τούτου πολλούς οπαδούς.
-Η ύπαρξη πολλών οπαδών στηρίζει το καθ' ένα από τα πολιτεύματα  που θα περιγραφούν κατωτέρω.
-Αντίθετα η ύπαρξη ανεξάρτητων πολιτικών ρευμάτων, που διαπνέονται από διαφορετικά ιδεώδη. Καταλύει αργά ή γρήγορα το ισχύον πολίτευμα, διότι μηδενίζεται  η συνοχή των μελών  του κυβερνώντος κόμματος
-Εάν σε μια κοινωνία υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα ρεύματα ιδεών με τους αντίστοιχους ηγέτες, οι κοινωνίες αυτές τείνουν προς διάλυση.
Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις λέγεται ότι ανήκουν στο καθεστώς μεγάλης Εντροπίας.

Η Εντροπία είναι μέγεθος της θερμοδυναμικής και δείχνει πόση "αταξία"  υπάρχει σε ένα σύστημα σωμάτων.
Όσο μεγαλύτερη "αταξία" τόσο μεγαλύτερη η Εντροπία (Θετική Εντροπία).
Ενώ όταν υπάρχει "τάξη" στο σύστημα σωμάτων, δηλαδή η θέση των σωμάτων είναι απόλυτα καθορισμένη βάσει νόμου, λέγεται ότι η Εντροπία του συστήματος είναι αρνητική (Αρνητική Εντροπία).
Η Εντροπία κοινωνιών που εμφορούνται από ένα πλήθος διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων είναι Θετική, διακρίνεται δε από αυξητικές τάσεις. 
Αυτές οι κοινωνίες εμφανίζονται ως ασταθείς, με μικρή συνοχή των μερών τους και τείνουν να διαλυθούν στο προσεχές μέλλον.

Στην Αρχαία Ελλάδα η έννοια κράτος είχε τελείως διαφορετική σημασία από την  σύγχρονη.

Ο λόγος ήταν απλώς, ότι κράτος μπορούσε να αποτελέσει μια πόλη με τα γύρω αυτής περίχωρα. 
Αυτές οι πόλεις - κράτη  είχαν δικούς τους νόμους και πολίτευμα.
Το πολίτευμα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες ζωής των πολιτών.  
Έτσι τα (πολιτεύματα)  που είχαν διαμορφωθεί στην Αρχαία Ελλάδα ήταν:

-Βασιλεία Το κράτος το κυβερνούσε ο βασιλιάς με ένα συμβούλιο από ευγενείς, που ήταν μεγαλοκτηματίες.
Υπό το πρίσμα της Εντροπίας το σύστημα παρουσιάζει πιθανότητα διάλυσης.
Διότι ως απόλυτος άρχων ο Βασιλεύς, μπορεί να μην διαπνέεται από Δημοκρατικά ιδεώδη.
Να μην ανήκει δηλαδή στην οικογένεια των αρίστων αντρών ή των Φιλοσόφων. 
Εάν διαπνέεται από εγωιστική νοοτροπία και τάση, οι αποφάσεις του δεν θα έχουν το χαρακτηριστικό της Δικαιοσύνης. 
Οπότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλο αριθμό πολιτών καθώς και με το συμβούλιο των ευγενών.

-Αριστοκρατία: Οι μεγαλοκτηματίες  πήραν όλη τη δύναμη στα χέρια τους, κατάργησαν το βασιλιά και κυβέρνησαν μόνοι τους. 
Υποτίθεται ότι οι μεγαλοκτηματίες ήταν οι άριστοι
Το πολίτευμα αυτό ονομάστηκε αριστοκρατικό, γιατί τους ευγενείς τους έλεγαν και άριστους.
Η έννοια άριστος βεβαία αλλιώς ορίζεται.
Σύμφωνα με τα λεξικά, η αριστεία, λέξη με καταγωγή από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, σημαίνει διάκριση του ήρωα στη μάχη, υπεροχή, ανωτερότητα, γενναιοψυχία. 
Υπό το πρίσμα της Εντροπίας το σύστημα, λόγω μη ύπαρξης αρίστων αντρών, παρουσιάζει αστάθεια και τείνει, να μεταλλαχθεί σε κάποιο άλλο με επανάσταση του λαού. 
Οι αριστοκράτες στην σημερινή εποχή δεν είναι γόνοι αρχοντικών  οικογενειών, αλλά απλά επιτυχημένοι επιχειρηματίες. 

Σήμερα η λέξη άριστος περιγράφει κυρίως τους διακεκριμένους, όσους αριστεύουν στο πεδίο της σοφίας κατόπιν εμπειρίας στην ζωή.
Η σοφία συνδυάζεται με γνώση της αξίας των επιστημών.


-Ολιγαρχία: Κατόπιν με το εμπόριο,την ναυτιλία και τη βιοτεχνία πλούτισαν και άλλοι άνθρωποι και απόκτησαν μεγαλύτερη δύναμη από τους ευγενείς.
Το πολίτευμα αυτό ονομάστηκε ολιγαρχικό, γιατί οι πλούσιοι ήταν (ο)λίγοι.
Ο σωστός ορισμός καθορίζει την ποιότητα του ανθρώπου όχι την υλική δύναμη.
Το πολίτευμα Ολιγαρχία λειτουργεί σίγουρα με βάσει το συμφέρον των ολίγων και αγνοεί το συμφέρον του απλού πολίτη. 
Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της διαφοροποίησης ποιότητας Ζωής μεταξύ πλουσίων και φτωχών.
Δημιουργία κοινωνικών τάξεων δηλαδή με βασικές διαφορές στον τρόπο συμπεριφοράς αυτών των κοινωνικών τάξεων.
Η απουσία καλλιέργειας χαρακτήρων λόγω απουσίας επιστημονικών γνώσεων είναι συνέπεια της φτώχειας και της καθημερινής αγωνίας εξεύρεσης πόρων επιβίωσης.   
Εάν ο λαός μιας χώρας δεν ζει άνετα, ενώ ολίγοι άρχοντες ζουν στην χλιδή με τον ιδρώτα και τους υψηλούς φόρους του απλού πολίτη.
Η ολιγαρχία δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Υπό το πρίσμα της Εντροπίας, η Ολιγαρχία είναι σύστημα που τείνει προς διάλυση.
Καθ΄ όσον οι  ολίγοι ανέρχονται στην εξουσία κατόπιν πραξικοπήματος, κατά συνέπεια κινούνται από προσωπικά κίνητρα κέρδους, από την εκμετάλλευση της εξουσίας. 
-Δημοκρατία: Είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.
Κεντρικό χαρακτηριστικό της (δημοκρατίας) είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία: των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία (χαμηλή  Εντροπία).
Αυτό είναι το αποκαλούμενο Δημοψήφισμα.
Υπάρχει και παραλλαγή της Δημοκρατίας  ή λεγόμενη αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.
Το σημερινό πολίτευμα στην Ελλάδα είναι αντιπροσωπευτική  Δημοκρατία.
Το χρονικό διάστημα που διαρκεί μια κυβέρνηση είναι 4 χρόνια, στην συνέχεια γίνονται εκλογές και ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του. 
Στο Δημοκρατικό πολίτευμα ο λαός εκπροσωπείται στην βουλή από επιλεγμένους κατόπιν ψηφοφορίας αντιπροσώπους κάθε 4 χρόνια, τους λεγόμενους σήμερα  βουλευτές.


 Αίθουσα συνεδριάσεων της βουλής των Ελλήνων
                             
Η  Δημοκρατία έχει μια ουσιαστική διαφορά από όλα τα άλλα πολιτικά συστήματα.
Η διαφορά έγκειται στο ότι έχει την μεγαλύτερη σταθερότητα από όλα τα άλλα συστήματα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει αυτοέλεγχο μέσω μηχανισμού ανάδρασης (Feedback).
Η (ανάδραση) είναι κοσμικός μηχανισμός ελέγχου σταθερότητος ενός συστήματος.
Η ανάδραση εν προκειμένω επιτυγχάνεται μέσω των αντιπροσώπων του λαού που είναι το σώμα των βουλευτών. 
Κλασικό παράδειγμα λειτουργίας συστήματος με ανάδραση,  είναι ο ανθρώπινος (εγκέφαλος).

Οι βουλευτές ασκούν έλεγχο στο κυβερνητικό σχήμα, αν υλοποιεί το εξαγγελθέν πρόγραμμα, για το οποίο την ψήφισε ο λαός.
Αυτό γίνεται από τους βουλευτές στην αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.
Στην περίπτωση που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα σοβαρό Εθνικό πρόβλημα οικονομικό ή θέμα συνόρων, μπαίνει σε εφαρμογή η άμεση Δημοκρατία με διενέργεια δημοψηφίσματος.
Κατά το δημοψήφισμα καλείται ο ίδιος ο λαός να αποφασίσει το είδος  δράσης της κυβέρνησης. 
Ταυτόχρονα δίνει εντολή προς την κυβέρνηση να πράξει ως επιβάλει η απάντηση του λαού στο διενεργηθέν δημοψήφισμα.

Στην Δημοκρατία η ανάδραση παίζει επίσης ρόλο ανάλογο με το αυτόνομο ανοσοποιητικό σύστημα. 
Σύστημα που έχει εφοδιάσει η  Φύση τον άνθρωπο και κάθε ζώντα οργανισμό, για να εξασφαλίσει προστασία του  οργανισμού από την επίθεση εξωτερικών μικροβίων.
Με αποτέλεσμα σταθερότητα στην υγεία των ζώντων οργανισμών σε ολόκληρη την Φύση. 

Με άλλα λόγια η Δημοκρατία είναι ένα Ζωντανό Φυσικό Σύστημα διακυβέρνησης ενός λαού.
Για τον λόγο αυτόν αντιστοιχεί στην Αρνητική Εντροπία, που αντιστοιχούν όλοι οι ζώντες οργανισμοί και τέλος η ίδια η Ζωή.
Στην Δημοκρατία ισχύει η Νομοτέλεια της Φύσης, όπως σε κάθε σύστημα που λειτουργεί με τάξη  και όχι με αταξία και χάος.
Την Δημοκρατία δώρησε η Φύση στον Άνθρωπο μέσω των Ελλήνων, για την ομαλή λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών. 

Η Δημοκρατία, ακόμη και στη χειρότερη μορφή της, είναι προτιμότερη από την καλύτερη μορφή, οποιουδήποτε  άλλου πολιτεύματος (Φράση του Άγγλου πολιτικού Τσόρτσιλ).


-Τυραννία: Βίαια κατοχή της εξουσίας από μερικούς ισχυρούς άρχοντες.  
Οι άρχοντες αυτοί ονομάστηκαν τύραννοι.
Οι τύραννοι διοικούσαν αυθαίρετα και έκαναν πολλές αδικίες, γι' αυτό ο λαός τους μίσησε και τους κατάργησε στην συνείδησή του. 

Σήμερα η σημασία της λέξης τύραννος προέρχεται απ' αυτό το πολίτευμα και σημαίνει άτομο μισητό λόγω απάνθρωπης συμπεριφοράς.
Η Τυραννία αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα μη ύπαρξης Δικαιοσύνης και νόμων. 
Επομένως κυριαρχεί η έλλειψη σταθερότητας.
Διακατέχεται δηλαδή από θετική Εντροπία, η οποία λειτουργεί κατά την διάλυση μιας φυσικής κατασκευής  

Σχεδόν όλες οι χώρες, που έχουν επαφή με τον πολιτισμό, εφαρμόζουν ένα είδος Δημοκρατίας. 
Παραλλαγές δηλαδή της αυθεντικής Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην διάδοση του ανθρωπιστικού πολιτισμού σε όλον τον κόσμο.
Η Ευρώπη βγήκε από το σκοτάδι του μεσαίωνα χάρις στην είσοδο του Ελληνικού πολιτισμού στην παιδεία  των λαών της Ευρώπης. 

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Η μάχη για την Ισότητα των δυο φύλων.
Εμφανής διαφορά ανατομίας Εγκεφάλου.
Οι άντρες με τις γυναίκες διαφέρουν ουσιαστικά εκ κατασκευής από την Φύση
Οπότε δεν επιτρέπεται να μιλάμε για ισότητα των δυο φύλων.
Είναι σαν να κάνουμε συνεχώς την αμαρτία, να απορρίπτουμε την δομή και ουσία της Φύσης.
Δεδομένου ότι κάθε δράση για επίτευξη ισότητας, αντίκειται στην Φυσική πραγματικότητα.
Είναι το ίδιο σαν να θέλεις, να ανατρέψεις την ισχύουσα φυσική νομοτέλεια
Ας επισημάνουμε κατ' αρχήν τις (ανατομικές) διαφορές των δυο ατόμων.

Τα κυκλώματα του αντρικού εγκέφαλου διαφέρουν από αυτά της γυναίκας.
Με αποτέλεσμα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των εισερχομένων πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. 
Αλλά η σημαντική ανατομική διαφορά βρίσκεται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, αυτή  που καθορίζει και το φύλο των ανθρώπων.  
Η περιοχή αυτή επεκτείνεται και στο εσωτερικό του σώματος, που δεν φαίνεται.
Τα όργανα που υπάρχουν εκεί, εξυπηρετούν την γεννητική λειτουργία αρσενικού και θηλυκού Ανθρώπου.   
Αλλά και το υπόλοιπο σώμα της γυναίκας, ως προς την εμφάνιση και δομή των εσωτερικών οργάνων, παρουσιάζει αρκετές διαφορές, σε σχέση με  το αντίστοιχο αντρικό σώμα.
Το δέρμα της γυναίκας δεν παρουσιάζει την τριχοφυΐα που διακρίνει τον άντρα.
Η περιοχή του στήθους στην γυναίκα παρουσιάζει αισθητή διαφορά σε σχέση με τον άντρα, αφού από εκεί τρέφεται το νεογνό στην αρχή της Ζωής του.  

Αυτές οι ουσιαστικές διαφορές επιβάλουν αναγκαστικά ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, καθημερινών ασχολιών και συμπεριφοράς των δυο μελών.
Η καθημερινότητα των δυο εμφανίζει σημαντικές αλλαγές, στο σπίτι και στην κοινωνική ζωή.
   
Στην εκδήλωση της Φύσης υπάρχουν σημάδια που δείχνουν την αλήθεια πίσω από τα φαινόμενα.
Την αλήθεια αυτή διατύπωσε αρχικά ο Ηράκλειτος με την ακόλουθη ρήση: 
Ο Άναξ ου το μαντείο έστι το εν Δελφοίς, ου λέγει ουδέ κρύπτει, αλλά σημαίνει. 

Η φύση ολόκληρη είναι γεμάτη σύμβολα, ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο, γεμάτο σοφία.
Φαίνεται σαν να καλεί τον παρατηρητικό άνθρωπο, να γίνει κοινωνός της αλήθειας και της σοφίας, που κυβερνάει όλη την εκδήλωση.
Έτσι μόνο μπορεί να αποκτηθεί η συνειδητότητα, που είναι η βάση της Αυτογνωσίας.  
Τα σύμβολα ερμηνεύονται απλά, με έναν κώδικα που βασίζεται στους νόμους της Φύσης.
Ένας από αυτούς τους συμβολισμούς είναι και οι ανατομικές διαφορές, που παρουσιάζουν τα δυο ανθρώπινα  φύλα.

Διαφορές που συμβολίζουν και επισημαίνουν μια μεγάλη αλήθεια.
Ότι Γυναίκα και άντρας είναι όντα, που το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Η βιολογική  ένωσή τους επέρχεται κατά  την ουσιαστική Ερωτική λειτουργία.
Αυτή συνοδεύεται από πληρότητα και στο πνευματικό πεδίο.
Τότε ισοπεδώνεται η υπάρχουσα διαφορετικότητα μεταξύ τους και οι δυο υπάρξεις έχουν την αίσθηση ενιαίου Όντος.
Είναι οι στιγμές, που τα δυο χωριστά όντα βιώνουν ασυνείδητα τον πρώτο νόμο της εκδήλωσης, που είναι η Ενότητα.

Στην κορύφωση της ηδονής επέρχεται ο κορεσμός και ακολουθεί πλήρης χαλάρωση και ευτυχία.
Αυτό σαν ένα δείγμα αμοιβής, για την απόφαση δυο ετερόφυλων ανθρώπων, να συνδεθούν ερωτικά, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την μεγάλη αλήθεια. 

Ο άντρας και η γυναίκα με άλλα λόγια είναι τα δυο μισά ενός και του αυτού τέλειου Όντος.
Το ΟΝ αυτό είναι ο ολοκληρωμένος Άνθρωπος. 
Στο βιβλίο του, Άντρες από τον Άρη και Γυναίκες από την Αφροδίτη ο Δρ.Jhon Gray γράφει:Μια φορά και έναν καιρό, οι κάτοικοι του Άρη συναντήθηκαν με τις κατοίκους της Αφροδίτης. Αγαπήθηκαν και έζησαν ευτυχισμένα μαζί για πολλά πολλά χρόνια, κι αυτό γιατί είχαν αποδεχτεί και σεβαστεί τις διαφορές τους. 
Κάποτε όμως, ήρθαν στη Γη κι έπαθαν αμνησία: Ξέχασαν ότι είναι από διαφορετικούς πλανήτες και επομένως, ότι είναι διαφορετικοί.
Οι διαφορές μεταξύ ανδρός και γυναικός είναι κραυγαλέες και βρίσκονται στο ανατομικό - βιολογικό και πνευματικό πεδίο.
Αυτές οι διαφορές ήταν το αίτιο, που ξέσπασε ένα ατελείωτο πολεμικό παιχνίδι μεταξύ των δυο φύλων.

Αξιοσημείωτο είναι το ότι και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ότι, η πραγματική αιτία αυτής της διαμάχης είναι η φυσιολογική διαφορετικότητα των φύλων τους.

Χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα ο Δρ John Gray αποκαλύπτει πόσο διαφέρουν οι άντρες και οι γυναίκες σε όλες τις πλευρές της ζωής τους: 
Όχι μόνο επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά και σκέπτονται, αισθάνονται, αντιλαμβάνονται, αντιδρούν, χρειάζονται και εκτιμούν με διαφορετικό τρόπο. 
Μοιάζουν σχεδόν σαν να προέρχονται από διαφορετικούς πλανήτες, να μιλούν διαφορετικές γλώσσες και να τρέφονται με διαφορετική τροφή.

Η Φύση έχει αναθέσει στην Γυναίκα το ιερό καθήκον, να φέρει την ζωή μέσα της, υποφέροντας ταυτόχρονα τις οδύνες ενός δύσκολου τοκετού.
Η φροντίδα της μητέρας δεν σταματάει στην γέννηση παιδιών, συνεχίζεται και στην ανάπτυξή τους με Αγάπη, όσο βρίσκεται εν Ζωή.
Διότι περίοδος εγκυμοσύνης και η γέννηση της νέας Ζωής αλλάζουν τα πάντα μέσα της, ως προς την βιολογία, την συναισθηματική και πνευματική ανταπόκριση.
Το γεγονός της γέννησης νέας Ζωής συντελεί στην ολοκλήρωση το όντος Γυναίκα.

Στον Άντρα ανέθεσε  το καθήκον της αναζήτησης των προς το ζειν, προικίζοντας τον  με μεγαλύτερη μυϊκή, νοητική δύναμη και κρίση. 
Εκείνος έχει την απόλυτη ευθύνη, για την εύρυθμη Ζωή και ανάπτυξη της οικογένειας στους τομείς ασφάλεια, διατροφή, εκπαίδευση. 

Αλλά ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την υποτιθέμενη (αρχή) της Δημιουργίας.
Έχει γίνει αποδεκτή και Φιλοσοφικά, η ύπαρξη σε χώρο (Χ).
Μιας αιώνιας ενέργειας  σε σφύζουσα από δραστηριότητα μορφή.
Οι  συνθήκες που διέπουν την φύση Αυτής της κοσμικής  ενέργειας.
Δεν είναι και δεν μπορούσε να είναι γνωστές στην φάση του ΕΊΝΑΙ.
Οι Έλληνες που αποκάλεσαν αυτή την ενέργεια με το απαρέμφατο  ΕΊΝΑΙ, εννοούσαν την φάση, όπου όλες οι δράσεις εμπεριέχονται σε αυτόν τον τύπο του ρήματος, υπό  δυναμική μορφή.
Αυτήν την αιώνια ενέργεια θα την αποκαλέσουμε Δημιουργική Αρχή.

Υπήρχε, ως φαίνεται μέσα στο DNA της Δημιουργικής Αρχής, το σχέδιο εκδήλωσης σε κόσμο και η ανάπτυξη  Ζωής στο τέλος της φάσης.
Οπότε:
Με την δράση αυτής της ενέργειας προήλθαν τα πάντα. 
Χωροχρόνος, σύμπαν, γαλαξίες, άστρα, πλανήτες, νοημοσύνη και νοήμων Ζωή.
Για να λειτουργήσει όμως αυτός ο κόσμος χωρίς προσκόμματα, χρειάστηκε να τεθούν φυσικοί νόμοι.

Οι νόμοι αυτοί έγιναν, γιατί έτσι ήταν, να γίνει.
Αυτό σημαίνει ότι, όλα τα όντα αυτού του σύμπαντος οφείλουν, να σέβονται και να ακολουθούν τους νόμους και τις δομικές (αρχές) της εκδήλωσης. 
Προκειμένου αυτό το σύμπαν να λειτουργεί με εύρυθμο και αρμονικό τρόπο.

Η τρίτη από τις αρχές που περιγράφονται στην ανωτέρω παραπομπή, είναι η κοσμική αρχή της ομοιότητας των δομών στην εκδήλωση. 
Σύμφωνα με αυτή δημιουργήθηκαν άπειρες ομοιότητες στις δομές κατά  την εκδήλωση της Φύσης σε κόσμο.
Επισημαίνω δυο εξ αυτών:
Η ομοιότης δομής Ηλιακού συστήματος σε Ήλιο και πλανήτες και της δομής του ατόμου της ύλης σε πυρήνα και ηλεκτρόνια.

Η δεύτερη ομοιότητα είναι λειτουργική και αναφέρεται στα ζεύγη {Ήλιος, Γη} και {Άντρας,Γυναίκα}. 
Η ομοιότητα αυτή συνηγορεί υπέρ της διαφορετικότητας των δυο φύλων, που είναι το θέμα, του τίτλου του παρόντος κειμένου:
-Η λειτουργία του Ήλιου, έχει το όμοιό της με την λειτουργία του αρσενικού Ανθρώπινου Όντος. 
-Χωρίς την δράση της ακτινοβολίας του Ήλιου, η Ζωή πάνω στην Γη δεν θα μπορούσε, να υπάρξει.
-Χωρίς το σπέρμα  του άντρα-Γεωργού, η ανθρώπινη Ζωή εκλείπει από τον πλανήτη Γη.
-Χωρίς την συμμετοχή της Γυναίκας, που φέρει την Ζωή, η ανθρώπινη Ζωή πάλι δεν θα ήταν δυνατόν, να υπάρξει.
Η σκέψη αυτή ισχύει και επεκτείνεται σε όλα τα είδη ζώντων όντων, για κάθε αρσενική και θηλυκή ύπαρξη πάνω στην Γη, 

Γενικά σε όλον τον πλανήτη Γη, χωρίς την συνεργασία Αρσενικού και Θηλυκού  στοιχείου η (Ζωή)  δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
Συνεπώς ο άντρας παίζει τον ίδιο ρόλο στο παιχνίδι της Ζωής, που παίζει ο Ζωοδότης Ήλιος. Η δε γυναίκα έχει έναν ρόλο όμοιο με τον ρόλο της Γης. 

Να γιατί πρέπει, να μάθουμε, να διαβάζουμε και να ερμηνεύουμε τα σημάδια, που μας υποδεικνύει η Φύση.
Διότι τότε μόνο είναι δυνατόν, να κατανοήσει ο Άνθρωπος το πνεύμα της Δημιουργίας.
Οι όμοιες αντιστοιχίες Ήλιου -Άντρα και Γυναίκας-Γης δείχνουν αναμφισβήτητα.
Ότι το Άρρεν και το Θήλυ Ανθρώπινο Ον  ολοκληρώνονται βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά μόνο, όταν αποτελέσουν φυσιολογικό ενιαίο σύνολο.
Τότε μόνο συνιστούν συμπαντική μονάδα όπως το όμοιό τους ζευγάρι Ήλιου-Γης. 

Ο πρώτος νόμος της Δημιουργίας είναι ο νόμος της Ενότητας.
Η βάση και ουσία αυτού του νόμου είναι η Αγάπη

Όλα λειτουργούσαν νόμιμα στον Παράδεισο της Εδέμ και οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι.
Έως ότου η Εύα, παρακινούμενη από τον όφι, έβαλε την ιδέα στο μυαλό του Αδάμ.
Να δοκιμάσουν τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, για να αποκτήσουν θεϊκή γνώση και σοφία.
Ο Θεός όμως όστις τα πανθ' ορά, τους συνέλαβε ακριβώς την στιγμή τέλεσης της παράνομης πράξης.
Η τιμωρία ήταν βαριά, διωγμός από τον Παράδεισο.   

Αυτό περιγράφει ο μύθος συμβολικά στην Παλαιά Διαθήκη. 
Αυτός ο "μύθος" συμβολίζει μια μεγάλη αλήθεια ότι:
Ο  πυρήνας του ανθρώπου εκ φύσεως αποτελείται από  το υλικό, που λέγεται Αγάπη. 
Ο προορισμός του είναι να ζει ειρηνικά με κυβερνήτη την Αγάπη, μέσα στην φύση, που του προσφέρει όλα τα αγαθά ελεύθερα, να τα απολαύσει.  
Τα δε έργα του θα είναι δημιουργικά και θα οδηγούν σταθερά στην απόκτηση Αυτογνωσίας. 

Όμως στην σύγχρονη Ζωή, κατά το πέρασμά του από τις τρεις φάσεις της, οικογένεια, παιδεία, και τέλος στην ενεργό δράση του μέσα στην κοινωνία. 
Αποκτά συνήθειες-παράσιτα, που του προκαλούν εμπόδια στην συνέχιση της Ζωής του. 
Ο πυρήνας της Αγάπης, με τον οποίο εφοδίασε  τον άνθρωπο αρχικά η Φύση. Καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα συνηθειών υπό μορφήν ρύπων. 
Αυτό το παχύ και σκληρό κέλυφος ρύπων, στέκεται σθεναρό εμπόδιο, στην ανάδειξη της αληθινής ουσίας και του εσωτερικού πλούτου Αγάπης.
Που συνιστά  την ουσία του Ανθρώπου.
  
Οι συνέπειες του διωγμού του Ανθρώπου απ'τον Παράδεισο, σύμφωνα και με τον μύθο της παλαιάς Διαθήκης ήταν:
-Η υποχρέωση να κερδίζει την ζωή του με τον ιδρώτα του προσώπου του.
-Και το σπουδαιότερο,  η τιμωρία να αναζητά διαρκώς το άλλο μισό της οντότητάς του, για να ολοκληρωθεί στο πλήρες ΟΝ, που είναι ο Άνθρωπος.

Μια ιδέα, που αναπτύσσεται στα τρία στάδια της ενηλικίωσής του Ανθρώπου. 
Είναι:
Η ιδέα της ιδιοκτησίας εμφανίζεται ήδη από την παιδική ηλικία, καθώς φαίνεται στο παιχνίδι των μικρών παιδιών στην διπλανή φωτογραφία. 
Όταν δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η αρετή της κατανόησης συνεργασίας. 

Η ιδιοκτησία αντικειμένου απαιτεί και έναν κάτοχό, ως επιτάσσει ο Νους. 
Αυτομάτως ο  Νους σπεύδει να κατασκευάσει την  (φαντασία) του "εγώ". 
Αυτό το "εγώ"  διεκδικεί ακριβώς την θέση υποκείμενου στην  ψευδαίσθηση ιδιοκτησίας. 

Η απλή γνώση της Φύσης λέει ότι, η ιδέα της ιδιοκτησίας είναι άτοπη. 
Διότι η Φύση διαθέτει τα αγαθά της ελεύθερα, να τα χαίρονται όλοι οι Άνθρωποι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες  ενός εκάστου.  
Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιοκτησία είναι έννοια προσωρινή και ρυθμίζεται από νόμους της κάθε πολιτείας, για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.

Εάν το "εγώ"αποκτήσει φυλετική ταυτότητα τότε δημιουργούνται αντίστοιχα κινήματα. 
Ο φεμινισμός σαν ιδέα ήταν γνωστός από την αρχαιότητα ακόμη.
Ο Αριστοφάνης είχε γράψει σχετικά με την θέση της γυναίκας, την Κωμωδία (Λυσιστράτη)
Αντιγράφω την πρώτη παράγραφο στην σχετική σελίδα της Βικιπαίδειας.

Η Λυσιστράτη είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που γράφτηκε και διδάχθηκε το 411 π.Χ.. Θεωρείται ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα. Η υπόθεση έχει να κάνει με τη σεξουαλική απεργία που κηρύσσουν οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, προσπαθώντας έτσι να πείσουν τους άντρες τους να σταματήσουν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.
  
Το Φεμινιστικό κίνημα, έχει άμεση σχέση με το εξεταζόμενο ζήτημα της διαμάχης των δυο Φύλων.

Η Γυναίκα αισθάνθηκε αδικημένη από τον άντρα, σαν δεύτερης κατηγορίας ον.
Η αιτία ήταν η πατριαρχική συμπεριφορά του άντρα στον χώρο του σπιτιού και της κοινωνίας. 
Στην αρχή  αντέδρασε ήπια στην καταπίεση που της επιβαλλόταν,  αλλά μετά αυτό μεταλλάχτηκε σε βίαιο κίνημα.
Έτσι η ιδέα του (φεμινισμού) παρεξέκλινε τελικά από την αρχική της τοποθέτηση, που ήταν οι κατακτητικοί πόλεμοι των αντρών. 
Η σύγχρονη αιτία του Φεμινισμού σχετίζεται με την αντικανονική και εγωιστική συμπεριφορά των αντρών έναντι των γυναικών στο σπίτι και στην κοινωνία.

Στην περίπτωση του φεμινισμού η βαθύτερη αιτία είναι η ειρηνόφιλη φύση της Γυναίκας, που προέρχεται από την φύση της, να προστατεύει την Ζωή. 
Όλα τα κινήματα εξομαλύνονται τελικώς μετά από ταλάντωση περί ένα σημείο ισορροπίας. 

Η ταλάντωση αυτή είναι τυπική αποσβενύμενη ταλάντωση, μέχρι να ηρεμήσει το σύστημα. 

Η ισορροπία στο ζήτημα της ισότητας των δυο φύλων θα επέλθει, όταν εκλείψει  η ιδέα του φεμινισμού, λόγω κατανόησης της διαφορετικότητας των δυο φύλων. 

Που σημαίνει οικογενειακή και κοινωνική αποκατάσταση της φυσιολογικής θέσεως των δυο φύλων. 
Προς το παρόν ο αγώνας συνεχίζεται.


Οι τρόποι που οδηγούν τα δυο μισά του Όντος να σμίξουν οφείλονται στις τρεις αιτίες:
Σεξ-Αγάπη - Φιλία.(Sex-Love-Friendship)


Οι τρεις αυτές αιτίες μπορεί να σταθούν άλλοτε μόνες τους, άλλοτε ανά δυο ή τέλος, όπερ και σπανιότερο, σε σύμπτωση και των τριών μαζί. 
Τα γνωρίσματα Σεξ-Αγάπη-Φιλία ανήκουν αντιστοίχως στα επίπεδα: Υλικό-Συναισθηματικό-Πνευματικό πεδίο.
Ο ιδανικός συνδυασμός είναι, όταν η σχέση πατάει και στα τρία επίπεδα, Υλικό-Συναισθηματικό  και Πνευματικό ταυτόχρονα.
Το Σεξ οφείλεται:
Στον κοσμικό νόμο   παγκοσμίου έλξεως, που ισχύει σε όλο το σύμπαν και επεκτείνεται εν προκειμένω στα έμβια όντα, ως έλξη μεταξύ των δυο φύλων.

Το Σεξ αφορά το υλικό μέρος του ανθρώπου, ως εκ τούτου δεν έχει καθορισμένο  προσωπικό χαρακτήρα.
Εν αντιθέσει με την Αγάπη που έχει συναισθηματικό χαρακτήρα και αφορά συγκεκριμένο πρόσωπο.
Φιλία και Σεξ, φιλικό Σεξ δηλαδή, δεν έχει νόημα, αντίκειται εξ άλλου και στον ηθικό νόμο.
Η Φιλία πάλι ανήκει στο πνευματικό πεδίο.
Η Φιλία είναι καθαρή ανθρώπινη Αγάπη, ανεξάρτητη από το φύλο των ανθρώπων.
Η Αγάπη είναι απαραίτητο στοιχείο επιβίωσης, όχι μόνο του ζεύγους, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
Η ύπαρξη της Αγάπης διώχνει μακρυά τον φόβο του θανάτου και όλους τους φόβους που ανάγονται σ' αυτόν.

Ο ιδανικός συνδυασμός είναι, όταν η σχέση πατάει και στα τρία επίπεδα, Υλικό-Συναισθηματικό  και Πνευματικό ταυτόχρονα.

Soul=Πνεύμα,Body=Ύλη,Mind=Νους

Η μικρή κοινή περιοχή τομής και των τριών κύκλων αντιπροσωπεύει την σπάνια πιθανότητα, αλληλοκάλυψης και  των τριών ιδιοτήτων.Για να δημιουργηθεί όμως το ιδανικό ζευγάρι πρέπει οι τρεις επιφάνειες να επικαλύπτουν τελείως η μια την άλλη.
Στο σχήμα η επιφάνεια Soul που αντιστοιχεί στην πνευματική περιοχή του ζεύγους είναι η μεγαλύτερη. 
Οπότε μπορεί να περιέχει ολόκληρο τον κύκλο που αντιστοιχεί στο συναίσθημα Mind.
Το δε τελευταίο δυνατόν να περιέχει την ολότητα της έννοιας Body, αντίστοιχο του υλικού μέρους της σχέσης, που είναι το Σεξ.
Φαντασθείτε τώρα όλον τον μπλε  δίσκο μέσα στον  κόκκινο και αυτόν μέσα στον πράσινο.
Έχουμε έτσι την σπάνια επιτυχία σύμπτωσης των τριών ιδιοτήτων στο ίδιο ζεύγος ανθρώπων.
Ο έναρθρος λόγος έχει εγκαταλειφθεί μεταξύ τους, επικοινωνούν μέσα από το πνευματικό κανάλι.
Επιθυμίες, σκέψεις, στόχοι ζωής είναι κοινά, δεν διαφέρουν παρά ελάχιστα, ώστε να επέρχονται και απαραίτητες διορθώσεις.  
Το ιδανικό ζεύγος αποτελεί συμπαντική μονάδα συμμετέχει δηλαδή στο κοσμικό γίγνεσθαι.  
Όπως το ζευγάρι Ήλιος-Γη εξασφαλίζει την ισορροπία του Ηλιακού συστήματος και στην συνέχεια ολόκληρου του Γαλαξία.

Θα δούμε τώρα, πως επιτυγχάνεται η επικοινωνία του ιδανικού ζεύγους ανθρώπων με την ίδια την Φύση.
Εδώ θα επικαλεσθούμε από την τεχνολογία, την επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων μεταξύ πομπού-δέκτου
Διάταξη επικοινωνίας μεγάλων αποστάσεων 

Η θεωρητική δομή των δυο πομποδεκτών απαιτεί την ύπαρξη κυκλωμάτων συντονισμού.

Ο πυκνωτής (c) στο κύκλωμα είναι μεταβλητός
Τα κυκλώματα αυτά αποτελούνται από παράλληλο συνδυασμό πηνίου Αυτεπαγωγής L, πυκνωτή Χωρητικότητας C.
Αποτελούν την είσοδο-έξοδο πομποδεκτών.

Στο αντίστοιχο κύκλωμα συντονισμού του
αποκαλούμενου βιολογικού πομποδέκτη. 
-Ο άντρας εκτελεί μαγνητική λειτουργία θέλησης, όμοια με αυτήν του πηνίου.
-Η δε γυναίκα παίζει τον ρόλο του μεταβλητού πυκνωτή χωρητικότητας ηλεκτρικών φορτίων ή Ζωής.
Πραγματικά ο ρόλος της γυναίκας μέσα στο ζευγάρι είναι μεταβλητός-διορθωτικός.


Η Γυναίκα ως ενεργό μέλος του ζευγαριού με την
σοφία, που την προίκισε η Φύση για την προστασία της Ζωής.
Ασκεί ρυθμιστικό και συντονιστικό ρόλο της 

ορθής πορείας του ζεύγους, στην Ζωή και στην 

επικοινωνία με το πνευματικό σύμπαν.
Συντονίζει με  άλλα λόγια τον
βιολογικό πομποδέκτη.

Ο ρόλος του Άντρα είναι εξ ίσου καίριος.
Δεδομένου ότι με τα προσόντα που διαθέτει, παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στην οικογένεια.
Παρακολουθεί, ελέγχει, υποδεικνύει και επιβάλει τις δέουσες αλλαγές, όπου και όταν χρειαστεί.
Ως μέτοχος του τέλειου ζεύγους, συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχία του σκοπού της Φύσης.

Η χρήση παραδειγμάτων από την τεχνολογία είναι εξαιρετικά πετυχημένη διότι:
Αποδεικνύει την καθοδήγηση της Φύσης επί του ανθρώπου, ως προς το είδος των τεχνικών κατασκευών του.
Βάσει του νόμου ομοιότητας των δομών στην εκδήλωση της Φύσης σε κόσμο.
Το βιολογικό κύκλωμα συντονισμού παράλληλης σύνδεσης των στοιχείων πυκνωτού (L) και πηνίου (C) και η αντιστοιχία του Άντρα με πηνίο και της Γυναίκας με πυκνωτή αποδεικνύεται επιτυχής.

Ο λόγος που δημιούργησε την (Ζωή) η Φύση, ήταν η Αυτογνωσία της Φύσης
Με την δράση των δομών: 
-Του βιολογικού πομποδέκτη, που δημιουργείται από το τέλειο ζεύγος.
-Ως και του πνευματικού πομποδέκτη της Φύσης. 
Μπορεί να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ υλικού πεδίου και πνευματικού χώρου. 
Ένα είδος  υπερβατικής επικοινωνίας με την ίδια την Φύση .
Το τέλειο ζευγάρι ανταλλάσσει πληροφορίες ουσιαστικά με την ίδια την Φύση.

Το τέλειο Ζευγάρι μπορεί να δημιουργηθεί εσωτερικά και σε έναν μόνο Άνθρωπο.
Είναι η περίπτωση  εσωτερικής ολοκλήρωσης μετά από έντονη πνευματική εργασία.
Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι μύστες της ανθρωπότητας. (Βούδας, Κρίσνα, Ερμής, Μωυσής, Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Ιησούς...)
Σ' αυτές τις περιπτώσεις επιτυγχάνεται ο σκοπός της εκδήλωσης, που είναι η Αυτογνωσία της Φύσης, παράλληλα με την (αυτογνωσία) του Ανθρώπου.

Προϋπόθεση της αληθινής ευτυχίας είναι η αλληλοκατανόηση κι από τους δυο της διαφορετικότητας του άλλου φύλου.

Για να σταματήσει ο ένας να αποδίδει παράλογη συμπεριφορά στον άλλον.
Να τελειώσει μια και καλή η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Διότι με την συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας των δυο φίλων καταρρίπτεται και ο μύθος της ισότητας.
Γνωρίζει ο καθ' ένας από τους δυο τις ειδικές ανάγκες, που συνεπάγεται το διαφορετικό φύλο του άλλου, αποκαθίσταται η αμοιβαία κατανόηση. 

Αποτέλεσμα κατανόησης της διαφορετικότητας των φύλων, είναι το σταμάτημα της διαμάχης Άντρα με Γυναίκα,  λόγω άγνοιας της ιδιαιτερότητας του άλλου. 
Τώρα γνωρίζουν βαθιά ο ένας τον άλλον και μπορούν να απολαύσουν την ζωή τους, σε ατμόσφαιρα κατανόησης και ελευθερίας. 

Ο όρος ισότητα των δυο φίλων σύμφωνα  μετά  την προηγηθείσα  ανάλυση αποκτά την δέουσα σημασία:
Ισότης των δυο φύλων, από άποψη βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική αποτελεί καθαρή (Ουτοπία).

Για την κοινωνική θέση της Γυναίκας πρέπει να γίνει μια αναπροσαρμογή της νοοτροπίας των ανθρώπων.
Η αντίστοιχη νομοθετική κατοχύρωση ανάλογα με τα ήθη και έθιμα των διαφόρων κρατών της Γης.
Ίσως να ήταν σκόπιμη μέχρις ότου να γίνει συνείδηση από όλους το νέο καθεστώς.
Με αυτόν τον τρόπο αίρεται η αδικία εις βάρος της Γυναίκας και η ίδια αισθάνεται δικαίωση και ικανοποίηση.   

Για το Ζήτημα συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας των δυο φύλων.
Τον πρώτο λόγο έχει η παιδεία, από το πρώτο αυτής στάδιο.
Την στοιχειώδη παιδεία. 
Απλά μαθήματα ανατομίας με Αγάπη από 
ειδικευμένους διδασκάλους-ψυχολόγους, θα θέσουν τα θεμέλιαστα οποία θα στηριχθεί το οικοδόμημα, που λέγεται συνειδητοποίηση  της διαφορετικότητας των δυο φύλων στο  Ανθρώπινο γένος.

Για την επιτυχία αυτών των μαθημάτων σκόπιμο είναι, να προηγηθεί μια γενικότερη ανασκόπηση της Ζωής στον πλανήτη Γη.
Αρχίζοντας  από το φυτικό βασίλειο και περνώντας σταδιακά στο ζωικό.
Σ' αυτά τα δυο πεδία Ζωής να τονίζεται η διαφοροποίηση των φύλων σε αρσενικό και θηλυκό είδος. 
Αυτός ο τρόπος εκδήλωσης της Ζωής με την διάκριση των φύλων στο φυτικό και ζωικό βασίλειο αποτελεί γενικό κανόνα επιβίωσης. 
Τα παραδείγματα άφθονα.
Την άνοιξη που όλη η φύση ξυπνάει από τον λήθαργο του Χειμώνα.
Όργιο γονιμοποίησης γίνεται στο φυτικό και ζωικό βασίλειο.


Στο φυτικό βασίλειο η γονιμοποίηση επιτυγχάνεται εμμέσως με τον αέρα ή με τα έντομα.

Η πεταλούδα που τρέχει από  άνθος σε άνθος για να ρουφήξει το νέκταρ του χυμού των λουλουδιών.
Μεταφέρει την γύρη στα πόδια της και γονιμοποιεί τα λουλούδια του αντίθετου φύλου.
Στο ζωικό βασίλειο πάλι, όπου υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης των ατόμων, από τα έντομα μέχρι το εξελιγμένο είδος των θηλαστικών, (ερωτεύονται).
Για να αποκτήσουν απογόνους για να διατηρηθεί και να εξελιχθεί η φυλή τους,  με προσαρμογή στις υπάρχουσες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
Η προσαρμοστικότητα των ειδών αποτελεί γενικό κανόνα της Φύσης.

Με απλή λογική, Άντρας και Γυναίκα διαφέρουν ουσιαστικά και η μάχη για την Ισότητα των δυο φύλων πρέπει, να μετουσιωθεί σε έναν αγώνα για την κατανόηση της διαφορετικότητας αυτών.  
Είναι γενικός κανόνας της εκδήλωσης σε αντίθετες δομές. 
Το γεγονός επαληθεύεται με την τελική παρουσία του ζεύγους Άντρα-Γυναίκας, στην κορυφή της πυραμίδας ζώντων υπάρξεων.
Η Φύση λέει απλά στο μόνο λογικό ΟΝ, που κατασκεύασε στο τέλος της δημιουργίας Ζωής.
Στο ΟΝ που την εκπροσωπεί, τον Άνθρωπο.

Κοίτα στον καθρέφτη της δομής των όντων, όλα είναι αντίθετα και εσύ ο μόνος αρμόδιος να το συνειδητοποιήσεις και να το ερμηνεύσεις.  
Η παρουσία του Ανθρώπου, ως μοναδικού λογικού όντος, στο τέλος της δημιουργίας καθορίζει και τον σκοπό της Δημιουργίας.
Ο σκοπός αυτός φαίνεται, ότι είναι η Αυτογνωσία του Ανθρώπου και παράλληλα της ίδιας της Φύσης.
Διότι ο Άνθρωπος  είναι ταυτόσημος με την Φύση, αφού η Φύση έχει επιλέξει ως (κατοικία) της τον ανθρώπινο εγκέφαλο.